Kulturno-gledališko društvo Reciklaža, Nad jezerom 3, 2235 Sveta Trojica
kgd.reciklaza@gmail.com
Logo KGD-Reciklaža Menu icon


 
Avtor: Nikolaj Vasiljevič Gogolj: Plašč

Prevod: Sara Špelec

Ilustrator: Zvonko Pušnik

Urednik: Sara Špelec

Oblikovanje: Tine Dolžan

Založnik: Kulturno-gledališko društvo Reciklaža

Leto: 2012

Cena: 10 €


 
Naklada: 150 izvodov


 

Zbornik Akakij Akakijevič v plašču sodobnosti

Iz predgovora urednice Sare Špelec

Značajev je toliko, kolikor je ljudi: eni so plašni, drugi samozavestni, eni radodarni, drugi skopuški, eni imajo pero radi bolj, spet drugi manj , a v vseh nas se skriva delček negotovega, v svoj »plašč« zaljubljenega Akakija Akakijeviča. Ideja za pričujoči literarni natečaj se je izoblikovala z mislijo na velikega mojstra peresa N. V. Gogolja, čigar upodobitve človeške nravi ne zastarajo in jih je mogoče prestaviti v današnji čas, predvsem pa z mislijo na sodobne Akakije in plašče, v katere se zavijajo. K sodelovanju smo želeli pritegniti čim več nadarjenih piscev, ki bodo gogoljevsko tematiko znali zaviti v plašč sodobnosti in raznolike strokovnjake, ki bodo morali ocenjevati kakovost različnih »blagovnih znamk«.

Iz mnenja žiranta Mateja Krajnca

Sodobni Akakij se je na letošnjem natečaju izkazal za precej raznorodnega; komisija je bila prijetno presenečena nad odzivom na natečaj in posledično nad številom prispelih besedil. To bi lahko pomenilo tudi, da mojster Gogolj še dandanes spodbuja k premisleku in pretuhtavanju vrednot iz svojih del in da je še vedno vredno premisliti o tem, kako se njegova filozofija aplicira na naš vsakdan; kot je bilo očitno iz nekaterih prispevkov, pa tudi na tisto, kar nas še čaka. Pod okriljem plašča sodobnosti so se v besedilih, ki so prispela na natečaj, zapletale in razpletale zanimive zgodbe novodobnih Akakijev in Akakinj; od krznenih plaščev, avtomobilov, pogledov v prihodnost, do medsebojnih odnosov, ki se še vedno zdijo najhvaležnejša tema za obračun z vsakdanom. Slogovno segajo zgodbe od posrečene slovstvene folkloristike do intertekstualnih, znanstvenofantastičnih in humoresknih besedil, zapisanih z različnih perspektiv in zornih kotov.

Člani strokovne žirije: dr. Aksinja Kermauner, Matej Krajnc in Breda Slavinec.

1. nagrada: Milena Miklavčič, 2. nagrada: Milena Šaljić, 3. nagrada: Katarina Gomboc.