Kulturno-gledališko društvo Reciklaža, Nad jezerom 3, 2235 Sveta Trojica
kgd.reciklaza@gmail.com
Logo KGD-Reciklaža Menu icon

Navodila

Pošiljanje prispevkov

Vaše besedilo pošljite v štirih izvodih v A4-kuverti, v katero vstavite še manjšo zaprto kuverto z vašimi podatki: ime, priimek, starost, naslov, elektronska pošta in telefonska oz. mobilna številka. Če želite, da prispevek objavimo pod psevdonimom, ga dopišite k zgornjim podatkom. Vsak pisec lahko pošlje največ dve črtici, toda strokovna žirija bo za nagrado ali objavo predlagala samo eno.

Besedila pošljite najkasneje do vključno 26. junija 2018 in jih naslovite na

Kulturno-gledališko društvo Reciklaža,
Nad jezerom 3,
2235 Sveta Trojica,

s pripisom »Za literarni natečaj«.

Vsebinska navodila piscem

Naj bo sladica (ne večerja), minuta (ne ura), biser (ne ogrlica), predvsem pa naj bo sveža in čim bolj vaša!

Dolžina besedila

Črtica je lahko dolga največ 9.000 znakov s presledki oziroma približno 5 strani. Vsi prispevki naj bodo natipkani na računalnik in napisani s pisavo Times New Roman v velikosti 12.

Razglasitev rezultatov in celodnevno zaključno druženje Zlet literarnih zavetnikov

… bo potekalo v začetku septembra v Sveti Trojici v Slovenskih goricah. Poskrbeli bomo za oglede krajevnih oziroma okoliških zanimivosti, kosilo in prireditev, skratka: za celodnevni družabni in kulturni dogodek. Na koncu literarnega zavetnika/zavetnico ustoličimo še ob Knjižnem kamnu. Morda si naslednji/-a prav Ti …