Kulturno-gledališko društvo Reciklaža, Nad jezerom 3, 2235 Sveta Trojica
[email protected]
Logo KGD-Reciklaža Menu icon


 

 
Avtor: Patricija Dodič, Martina Fridl, Gregor Grešak, Janko Keček, Jana Kolarič, Tomaž Mahkovic, Branka Merhar, Franci Novak, Željko Perović, Ana Porenta, Vesna Šare, Sara Špelec, Helena Zemljič

Urednik: Franci Novak

Oblikovanje: Franci Novak

Založnik: Kulturno-gledališko društvo Reciklaža, Zavod za razvijanje ustvarjalnosti

Leto: 2016

Fotografije: Tine Dolžan, Janko Keček, Franci Novak


 

Elektronski zbornik Danes se ne bojim svetlobe

Iz razmišljanja mentorice pesniških srečanj, mag. Ane Porenta

Nisem tršica, čeprav modrujem in hvalim in ukazujem in oporekam. Sem izzivalka za pesniške odklope, ki so v resnici priklopi na pesnjenje. Takele izzive smo se šli na Pohorju in Čepovanu – in ker so bili nekateri na obeh odklopih, so se pojavljale stalne (udomačene delavnice) in tudi nove, ker kdo pa bi pisal vedno z istim žarom na isti izziv?

IZTRGANKE IZ POGOVOROV

Je v izgovarjanju kaj poetičnega? Najbrž, če govorijo pesnice in pesniki. Ujamem pa ne vsega, ker včasih tudi kaj govorim. Pišem in pišem in iztrgujem besede iz dialoga in iz pozabe. Drugi rečejo, da jih kradem in jih bom zavedla v COBBIS. Kar naj govorijo, dokler ne pišejo 😉

EVANGELIJ PO SNTNTNU

(To sta izrekli Helena in Martina, ko sta videli vse zapise obeh let – te igre si nisem izmislila, poznam jo iz otroštva, in ne vem več, kdo mi jo je predstavil in sem se jo že takrat strašno rada igrala.)

Ta igra ima strukturo:

Kakšen?
Kdo?
Kdaj?
Kje?
Kaj dela?
Zakaj?

List potuje v krogu in vsak zapiše odgovor na eno od zgornjih vprašanj (na vsak listek zapiše odgovor na drugo – naslednje vprašanje po vrsti). Ko zapišeš svoj odgovor, list zapogneš, da tisti za teboj ne vidi, kaj piše na njem. Igra se konča, ko je na vseh listkih napisan odgovor na zadnje vprašanje (Zakaj?). Tako dobimo naključna sporočila, ki so pogosto smešna, vedno pa (vsaj strukturno) logična. Ker so evangeliji vesela sporočila, se povsem strinjam s preimenovalkama stare igre z novo(tvorjenko).

SEM / NISEM (iskanje identitete skozi zanikanje)

To je bila najdaljša vodena vaja na Pohorju. Vsak od udeležencev si zapisuje najljubše podpomenke slišani besedi in zapiše tudi, zakaj mu je tako pri srcu (npr. ptič, ker lahko leti). Vodja delavnice počasi niza samostalnike, kot so:

žival
rastlina
barva
predmet
obuvalo
ples
glasba
slika
pijača
jed
knjiga
počitnice
nakit

Tako dobi vsak seznam svojih najljubših stvari. Sledi seznam neljubih, po istem vrstnem redu in prav tako z razlago (npr. oranžna, ker me prežarči). Vse to je pravzaprav šele material za ustvarjanje. Sledi samotno pisanje in črtanje in kombiniranje pesmi o sebi, ki si / nisi, si vse hkrati in vsakega malo …

SPREHAJALNA PESEM

To je izziv, ki ga v vsakem okolju rada ponavljam. Sprehod, namenjen pesmi, naj poteka v tišini, tudi če se odvija v raztegnjeni skupini. Ti, ki hodiš, spremljaj, glej, božaj, čuti. Prepusti se pokrajini, zvokom, vsemu videnemu in domišljijskemu, vsemu razločnemu in navideznemu. Hodi, dokler te ne zaobjame, potem se ustavi in piši, spet hodi, skiciraj, kracaj. Ko se vrneš, boš bral in krčil in prestavljal. Ko hodiš, zajemaš. Ko se vrneš, zgradiš. Včasih dodam prepovedano besedo (v Čepovanu je bil to dež, saj je skoraj ves čas padalo) – prikaži in ne poimenuj.

BARVNA PESEM

Barve nas navdihujejo, včasih za izziv uporabim slikarska dela, fotografije, prozo …, v Čepovanu sem izbrala pesem Miroslava Košute Barve dreves. Na posebnih listkih so ustvarjalci izžrebali enega od zapisanih samostalnikov (npr. omara, sntntn, olje, lonec …). Vsak je stvari položil v svoje palete pisanja in tako so nastale barvne pesmi.

VSTAVLJENA PESEM (pesem s citatom)

Potrebujemo nekaj vsebinsko zaokroženih verzov iz pesmi (lahko je iz poznane pesmi, lahko je iz pesmi avtorjev, ki sodelujejo v delavnici …). Odločim se, da bo vsak napisal tak verz na listek in da ga bomo izžrebali – le kaj je vsakemu od nas namenjeno? Tuj verz, s katerim se spoprimeš, morda zahteva od tebe miselni preskok, menjavo pozicije, osebe, časa, kraja, strukture pisanja … In kaj narediš? Empatično pustiš, da te preplavi in ga pestuješ in je kot seme, iz katerega vznikne nekaj novega. Pusti, da te preseneti, da se razraste v novo celoto. In ne pozabi označiti citiranega dela v tvoji novi pesmi ter njegovega avtorja.

NIZANKA (nizanje besed)

Sedimo v krogu, vsak ima pred seboj list. Listi krožijo v skupini. Na en list lahko napišeš le eno besedo, pri čemer štejejo tudi najdrobnejše (k, h, v, o, s …). Vsi ves čas vidijo, kaj so napisali tisti pred njim. Pišeš, kar ti pade na misel. Ohranjaš le razumljivo strukturo. Konča se, ko je konec papirja. Odbito? Pa še kako.

RAZGLEDNIŠKA PESEM

Na list vsak zapiše ime kraja, nato list kroži v skupini in vsak od udeležencev nanj napiše asociacijo na ime ali kraj. Vsak nato napiše razglednico iz svojega kraja in v njej uporabi vse besede, ki so jih nanizali ostali. V Čepovanu smo se šli različico tega izziva, ki ga rada uporabljam tudi v drugih literarnih delavnicah – besede, ki jih je morala vsebovati razglednica, so bile:

kapljice
zelenilo
vešča
sntntn
pesniki ne vozijo
vesoljni potop
dobropočutje
močna torta
medicina (2 l?)
aaaahhh!

PESEM IZ DEFINICIJ

Definicije po Borisu A. Novaku (Oblike sveta, Ljubljana: Mladika 1991, str. 30) so pesniške oblike s skrajno jedrnatim izrazom, pri katerih skušamo »s svežim jezikom in humorjem iztrgati stvari iz železnih navad vsakdanjega razumevanja in uporabe ter jih ugledati kot živa bitja, vredna čudenja in radosti«. (Prav tam, str. 30)

Tako si na list zapišemo vsak svoj samostalnik in listi krožijo v skupini, vsak na prvo besedo zapiše asociacijo, misel, definicijo. Ko dobiš nazaj list s svojim samostalnikom, skušaš povezati vse, kar so zapisali soigralci v strnjeno celoto (brez odvzemanja in dodajanja ne bo šlo), v pesem iz definicij. Še posebej me veseli, da se zdaj lahko za neizčrpno branje, čudenje in (so)ustvarjanje naslonimo na Definicije Borisa A. Novaka, pesniško zbirko, ki je izšla 2013 (Goga, Novo mesto).

Poleg pisnih izzivov smo se srečali tudi s pantomimo (prikazovanje naslovov knjig) in govornimi igrami (verižna pesem v krogu, asociacije, verige besed …).

Upam, da smo z opisom izzivov, še bolj pa s pesmimi, ki so jih zapisali avtorji, vsi skupaj navdihnili koga od bralcev, ki je nedvomno tudi sam ustvarjalec, da jih bo preizkusil na lastni koži in odprl kaka simpatična vrata v svojo novo pesem. Sicer pa naj se nam naslednjič pridruži. Ko bom imela še malo več časa, bom napisala obširnejši priročnik, so mi naročili moji ljubi soodklopljenci.

Prenos: pdf