Kulturno-gledališko društvo Reciklaža, Nad jezerom 3, 2235 Sveta Trojica
[email protected]
Logo KGD-Reciklaža Menu icon

Pošiljanje prispevkov

Vaše besedilo pošljite v štirih izvodih v A4-kuverti, v katero vstavite še manjšo zaprto kuverto z vašimi podatki: ime, priimek, starost, naslov, elektronska pošta in telefonska oz. mobilna številka. Če želite, da prispevek objavimo pod psevdonimom, ga dopišite k zgornjim podatkom.

Besedila pošljite najkasneje do 21. junija 2017 in jih naslovite na

Kulturno-gledališko društvo Reciklaža,
Nad jezerom 3,
2235 Sveta Trojica,

s pripisom »Za literarni natečaj«.

Vsebinska navodila piscem

Jih ni. Vse je samo stvar vaše domišljije …

Dolžina besedila

Kratke zgodbe so lahko dolge največ avtorsko polo, se pravi 30.000 znakov s presledki oziroma približno 16 strani, pesnitve pa največ 400 verzov. Vsi prispevki naj bodo natipkani na računalnik in napisani s pisavo Times New Roman v velikosti 12.

Zaključek natečaja ali Zlet literarnih zavetnikov

Zlet literarnih zavetnikov bo potekal v sredini septembra v Sveti Trojici v Slovenskih goricah. Poskrbeli bomo za oglede krajevnih oziroma okoliških zanimivosti, kosilo in prireditev, skratka: za celodnevni družabni in kulturni dogodek. Na koncu literarnega zavetnika/zavetnico ustoličimo še ob Knjižnem kamnu. Morda si naslednji/-a prav Ti …